Co znamená zkratka SIM?

Všichni víme, že v telefonu máme SIM kartu. Bez ní bychom neměli telefonní číslo. Co ale znamená zkratka SIM? Jsou to počáteční písmena anglického výrazu subscriber identity module. Čili modul identifikující účastníka. Věděli jste, že díky SIM jste identifikovatelní po celém světě?

Co je ČVOP?

ČVOP znamená číslo výpovědi opouštěného poskytovatele. Používá se, pokud opouštíte svého operátora a chcete si přenést telefonní číslo k novému poskytovateli služeb. Toto číslo vám vždy vygeneruje stávající operátor, tedy ten, od kterého odcházíte. Novému operátorovi jej sdělíte a můžete pak používat své původní číslo za zcela nových podmínek u jiného poskytovatele.

Co je Cloud?

Cloud je česky mrak, oblaka. V IT to ale znamená, že vaše data nejsou uložena na disku vašeho počítače, ale jinde, „kdesi“ na internetu. Nejde o to, že by nešlo fyzicky určit, kde data jsou – nicméně to většinou nevíte a ani to není nutné.

Na diagramech počítačových sítí se většinou internet (ta část za firewallem, mimo vaši síť) označoval obláčkem – to proto, že tam venku je něco neurčitého resp. tak rozsáhlého, že to nelze blíže a smysluplněji zobrazit. Proto se později vžil termín Cloud. Nejznámější poskytovatelé cloudových služeb jsou Amazon, Google, Microsoft, DropBox a mnozí další.