Odebrání všech odkazů v dokumentu MS Word

Přidání odkazu do textu je v programu MS Word snadné – označíte příslušný text, který má být odkazem, a po stisknutí klávesové zkratky Ctrl+k vyberete cíl odkazu – může to být jiný dokument, nebo webová stránka na internetu.

Stejným způsobem můžete odkaz též odebrat – pokud byste tak chtěli učinit u dokumentu, kde jsou odkazů desítky nebo stovky, bude to poměrně nudná a zdlouhavá činnost. Mnohem rychlejší způsob vám poradíme – stačí označit veškerý text v dokumentu (třeba klávesovou zkratkou Ctrl+a, a jako anglicky „all“) a následně stisknout poměrně magickou kombinaci Ctrl+Shift+F9. Všechny odkazy jako zázrakem zmizí.

Úrovně nadpisů a obsah ve Wordu

V článku prozradíme, jak poněkud obskurní metodou zvýšit počet úrovní nadpisů, které budou zobrazeny v obsahu dokumentu. Výchozím počtem, který nelze snadno uživatelsky změnit, jsou tři úrovně obsahu. Co dělat, pokud jich potřebujete více?

Představte si následující dokument:

ukázka čtyř úrovní nadpisu

Pokud pro takový dokument vytvoříte obsah přes Odkazy -> Obsah -> Automatická tabulka 1, uvidíte pouze tři úrovně:

Automatická tabulka 1

V této podobě prakticky není možné uživatelskou cestou zvýšit počet úrovní obsahu. Poněkud složitější postup je následující:

  1. klikněte do slova Obsah, čímž vyberete tzv. pole, bude pak ohraničeno modře:
  2. klikněte na tři svisle tečky v levém horním rohu ohraničení pole, tím se pole vybere
  3. stiskněte magickou kombinaci kláves Shift a F9 – pole se změní v něco podivného:
  4. v textu vidíte TOC \o „1-3“ \h\z\u. Klikněte vpravo vedle trojky, smažte ji klávesou backspace a napište číslici 4. Opět klikněte na tři svislé tečky vlevo nahoře a opět stiskněte Shift + F9.
  5. Nadpis se vrátí do původní podoby. Čtvrtá úroveň se ale nepřidala? Poslední krok už je snadný…
  6. Klikněte na Aktualizovat tabulku a v dialogovém okně vyberte Celá tabulka a potvrďte OK. Výsledkem je nadpis se čtyřmi úrovněmi zanoření:
    Ukázka čtyř úrovní zanoření obsahu

Tip na závěr: pokud se chcete vyhnout celému tomuto komplikovanému postupu, vložte obsah způsobem Odkazy -> Obsah -> Vložit obsah. V dialogovém okně Obsah pak snadno nastavíte počet požadovaných úrovní ručně:

Dialogové okno Obsah

Přidání řádku v tabulce ve Wordu 2000

Přidání nového řádku do tabulky v programu MS Word není žádná věda. Kliknete na vedle řádku pravým tlačítkem myši a zvolíte „Vložit řádky“. Nad označený řádek se vloží nový řádek. Jak ale postupovat, pokud chceme přidat řádek na konec tabulky? Pokud bychom použili předchozí postup, museli bychom dosavadní obsah překopírovat o řádek výše a to je zbytečná práce navíc. Řešení je jednoduché – stačí umístit kurzor do poslední buňky tabulky a stisknout klávesu Tab (obvykle na klávesnici zcela vlevo čtvrtá odspoda).

Tip: v novém programu MS Word 2007 nebo vyšším je volba pod pravým tlačítkem rozdělena na Vložit -> Vložit řádky nad nebo Vložit řádky pod.

Tip pro použití tabulátoru: pokud chcete v buňce tabulky napsat znak tabulátoru (a zamezit tedy poskakování kurzoru z jedné buňky do druhé a přidání řádku jak je popsáno výše, stiskněte kombinaci Ctrl + Tab).