Čištění dat v MS Excel podle oddělovače – text do sloupců

Představme si situaci, kdy potřebujeme rozdělit data uložená v MS Excel v jednom sloupci podle určitého vzorce (znaku v datech). Např. máme sloupec, který obsahuje číslice oddělená znakem hvězdičky a chceme získat dva sloupce, v jednom čísla před hvězdičkou, ve druhém za hvězdičkou.

Před:
Vložený obrázek 1

Po:
Vložený obrázek 2

Začněme zkopírováním dat ve sloupci A do sloupce B. Následně označte sloupce B a za kartě Data klikněte na Text do sloupců.
Vložený obrázek 3

Klikněte na další:
Vložený obrázek 4
Nyní zvolte v části Oddělovače „Jiné“ a do políčka uveďte znak, který odděluje data, v našem případě hvězdičku. Nyní klikněte na Dokončit.

Poznámka: oddělovač se nemusí vyskytovat pouze jednou. Může jich být dokonce libovolný počet na každém řádku a princip bude fungovat stejně.

Před:
Vložený obrázek 1

Po:
Vložený obrázek 2

Excel nepřepočítává vzorce

Co dělat, pokud máte v Excelu připravené vzorce, ale najednou je při změnách vstupních hodnot odmítá Excel přepočítat, tj. vidíte stále stejný výsledek bez ohledu na zadaná vstupní data?

Problém je v nastavení možností výpočtů vzorců. Na kartě (záložce) Vzorce se podívejte do části Výpočet a konkrétně pod volbou Možnosti výpočtů musí být vybráno Automaticky.

Vše znázorňuje následující obrázek:

Možnosti výpočtů vzorců v MS Excel

Pokud byla vybrána možnost „Ručně“, Excel při změně hodnot nepřepočítává vzorce, dokud k tomu uživatel nedá pokyn.

Tip: proč v Excelu vůbec tato nepříjemná past je? Někteří vědci používají natolik složité výpočty, že mohou zpomalit fungování celého programu. Proto se někdy hodí automatické přepočítávání vypnout a zapínat jej ručně pouze, když měníte vstupní data výpočtů.

V LibreOffice je postup podobný, pouze zvolte Nástoje, Obsah buněk a ujistěte se, že je zaškrtnut Automatický přepočet:

libre_cr

Excel – jak na „ukotvit příčky“

Rychlý postup pro současnou verzi Excelu

V novější verzi Office (od 2007, dále tedy v 2010 a 2013), kde je jako hlavní navigační panel Ribbon (vysoké záložky nebo karty v horní části obrazovky), najdete příkaz „ukotvit příčky“ na záložce „Zobrazení“, v části „Okno“. Zde je nabídka rozšířena o zjednodušené příkazy „Ukotvit horní řádek“ a „Ukotvit první sloupec“.

Detaily a širší souvislosti, Excel 97

Co znamená poněkud podivně znějící operace „ukotvit příčky“ v Excelu? Její použití má velice praktický účel. Pokud máte tabulku obsahující tolik dat, že se se nevejdou na plochu monitoru, tak pokud „odscrolujete“ do spodní části tabulky, nebudou vidět záhlaví jednotlivých sloupců. V takovém případě se hodí ukotvení příček (anglicky „Freeze Panes“, freeze jako zmrazit, tj. zabránit pohybu a panes jsou panely, nebo „dlaždice šachovnice“, přeneseně vybrané buňky).

Aby toto záhlaví tabulky zůstalo fixní, je nutné vyvolat příkaz „ukotvit příčky“ (v Excelu 97 přes hlavní menu Okno -> Ukotvit příčky). Problém může nastat, že tímto příkazem „ukotvíte“ úplně jinou část, než bylo požadováno. Velice podstatné je totiž umístění kurzoru (označení aktivní buňky) před samotnou aplikací příkazu.

Pokud máte tabulku umístěnou na začátku listu (tedy záhlaví začíná v buňce A1), označte před provedením příkazu právě buňku o řádek níže – tedy A2. Pak bude pro případ posouvání zachycen právě první řádek se záhlavím. Alternativně je možné označit celý druhý řádek (kliknnutím na dvojku ve sloupci s čísly řádků).

Jak toto nastavení zrušit? Opakem příkazu je Okno – Uvolnit příčky. Tentokrát je umístění kurzoru nepodstatné.
Pokud vaše tabulka nezačíná na začátku listu, ale dejme tomu v oblasti E9, je nutné umístit kurzor do libovolné buňky desátého řádku.

Pokud máte tabulku, kde existuje záhlaví také pro jednotlivé řádky a potřebujete proti posunu uzamknout také sloupce např. aby sloupec E (a všechny před ním) zůstal fixní, umístěte kurzor do buňky F10.

Obecně lze tedy říci, že ukotvení se aplikuje vždy na řádky nad aktivní buňkou a sloupce nacházející se vlevo od aktivní buňky, aktivní buňku vyjímaje.

Google Docs (Tabulky Google)

Používáte-li tabulky Google, postup je velmi podobný. Vše potřebné je v menu Zobrazit -> Ukotvit.

Zde jsou volby:

  • Žádné řádky (odpovídá uvolnit příčky)
  • 1 řádek
  • 2 řádky
  • Až po tento řádek (odkazuje se k řádku, kde je umístěn kurzor)

a stejným způsobem se operuje i se sloupci. Pokud tedy chcete ukotvit jak řádky, tak sloupce, musíte do menu dvakrát – nelze se spolehnout pouze na polohu kurzoru tak, jako je to v MS Excelu.

LibreOffice – Calc

V tabulkovém nástroji LibreOffice (známá alternativa MS Office, která je zdarma) je opět důležitá pozice kurzoru, resp. aktivní buňky a funguje na stejném principu, jako v MS Office – rozdíl je pouze v menu. Požadovanou funci najdete pod položkou Okno -> Ukotvit, opačně pak Okno -> Rozdělit.