Jak ušetřit s PayPal při platbě v cizí měně

Používáte PayPal pro placení na internetu a chcete ušetřit pár korun při zahraničních platbách? Přinášíme tip, jak na to. Princip je ve volbě kurzu převodu české koruny na příslušnou cizí měnu. Tento převod buď necháte provést PayPal (a proděláte), což je výchozí nastavení, nebo necháte převod provést vaši banku – což bude o pár kaček výhodnější.

  1. přihlašte se k vašemu PayPal účtu
  2. vpravo nahoře klikněte na My PayPal
  3. klikněte na ikonu ozubeného kolečka (Settings, nastavení)
  4. klikněte na Payments (platby)
  5. klikněte na Manage Payments (spravovat platby)
  6. v pravé části tabulky klikněte na Set Available Funding Sources (nastavit dostupné zdroje pro platby)
  7. vyberte Conversion options (možnosti konverzí)
  8. vyberte volbu Bill me in the currency listed on the seller’s invoice (účtujte mě v měně uvedené na účtu od prodávajícího)
  9. klikněte na Submit (odeslat)
  10. potvrďte kliknutím na tlačítko Save (uložit)!