Největší města ČR

Jaká jsou největší města v České republice?

V Česku je něco přes 600 měst. Velikost můžeme brát podle počtu obyvatel, nebo rozlohy.

Ta města, která vedou společně jak rozlohou, tak počtem obyvatel, jsou následující:

Město Počet obyvatel Rozloha v km 2
Praha 1272690 497
Brno 384277 230
Ostrava 302456 214
Plzeň 169688 138

U všech dalších měst už neplatí, že by byla největší současně rozlohou i počtem obyvatel.

PS: seznam všech měst na této stránce Wikipedie.