Excel nepřepočítává vzorce

Co dělat, pokud máte v Excelu připravené vzorce, ale najednou je při změnách vstupních hodnot odmítá Excel přepočítat, tj. vidíte stále stejný výsledek bez ohledu na zadaná vstupní data?

Problém je v nastavení možností výpočtů vzorců. Na kartě (záložce) Vzorce se podívejte do části Výpočet a konkrétně pod volbou Možnosti výpočtů musí být vybráno Automaticky.

Vše znázorňuje následující obrázek:

Možnosti výpočtů vzorců v MS Excel

Pokud byla vybrána možnost „Ručně“, Excel při změně hodnot nepřepočítává vzorce, dokud k tomu uživatel nedá pokyn.

Tip: proč v Excelu vůbec tato nepříjemná past je? Někteří vědci používají natolik složité výpočty, že mohou zpomalit fungování celého programu. Proto se někdy hodí automatické přepočítávání vypnout a zapínat jej ručně pouze, když měníte vstupní data výpočtů.

V LibreOffice je postup podobný, pouze zvolte Nástoje, Obsah buněk a ujistěte se, že je zaškrtnut Automatický přepočet:

libre_cr