Jednotky velikosti písma ve Wordu

Často se ptáte, jaká je jednotka velikosti písma v programu MS Word. Odpověď nejsou milimetry, ačkoli by to mohlo dávat logiku – dokument přeci můžete vytisknout a jak jinak na papíře velikost písma měřit?

Správná odpověď jsou však tzv. obrazové body, anglicky v jednotném čísle point, zkratka pt. Jak je takový jeden bod velký? Je to přibližně 0,35 mm, písmo velikosti 12 pt bude tedy mít při vytištění přibližně 4,2 mm na výšku.

Velikost tohoto bodu nebyla v historii vždy stejná, nýbrž variovala mezi 0,18 a 0,4 mm v závislosti na přesnosti tiskařského zařízení.