Excel – jak na „ukotvit příčky“

Rychlý postup pro současnou verzi Excelu

V novější verzi Office (od 2007, dále tedy v 2010 a 2013), kde je jako hlavní navigační panel Ribbon (vysoké záložky nebo karty v horní části obrazovky), najdete příkaz „ukotvit příčky“ na záložce „Zobrazení“, v části „Okno“. Zde je nabídka rozšířena o zjednodušené příkazy „Ukotvit horní řádek“ a „Ukotvit první sloupec“.

Detaily a širší souvislosti, Excel 97

Co znamená poněkud podivně znějící operace „ukotvit příčky“ v Excelu? Její použití má velice praktický účel. Pokud máte tabulku obsahující tolik dat, že se se nevejdou na plochu monitoru, tak pokud „odscrolujete“ do spodní části tabulky, nebudou vidět záhlaví jednotlivých sloupců. V takovém případě se hodí ukotvení příček (anglicky „Freeze Panes“, freeze jako zmrazit, tj. zabránit pohybu a panes jsou panely, nebo „dlaždice šachovnice“, přeneseně vybrané buňky).

Aby toto záhlaví tabulky zůstalo fixní, je nutné vyvolat příkaz „ukotvit příčky“ (v Excelu 97 přes hlavní menu Okno -> Ukotvit příčky). Problém může nastat, že tímto příkazem „ukotvíte“ úplně jinou část, než bylo požadováno. Velice podstatné je totiž umístění kurzoru (označení aktivní buňky) před samotnou aplikací příkazu.

Pokud máte tabulku umístěnou na začátku listu (tedy záhlaví začíná v buňce A1), označte před provedením příkazu právě buňku o řádek níže – tedy A2. Pak bude pro případ posouvání zachycen právě první řádek se záhlavím. Alternativně je možné označit celý druhý řádek (kliknnutím na dvojku ve sloupci s čísly řádků).

Jak toto nastavení zrušit? Opakem příkazu je Okno – Uvolnit příčky. Tentokrát je umístění kurzoru nepodstatné.
Pokud vaše tabulka nezačíná na začátku listu, ale dejme tomu v oblasti E9, je nutné umístit kurzor do libovolné buňky desátého řádku.

Pokud máte tabulku, kde existuje záhlaví také pro jednotlivé řádky a potřebujete proti posunu uzamknout také sloupce např. aby sloupec E (a všechny před ním) zůstal fixní, umístěte kurzor do buňky F10.

Obecně lze tedy říci, že ukotvení se aplikuje vždy na řádky nad aktivní buňkou a sloupce nacházející se vlevo od aktivní buňky, aktivní buňku vyjímaje.

Google Docs (Tabulky Google)

Používáte-li tabulky Google, postup je velmi podobný. Vše potřebné je v menu Zobrazit -> Ukotvit.

Zde jsou volby:

  • Žádné řádky (odpovídá uvolnit příčky)
  • 1 řádek
  • 2 řádky
  • Až po tento řádek (odkazuje se k řádku, kde je umístěn kurzor)

a stejným způsobem se operuje i se sloupci. Pokud tedy chcete ukotvit jak řádky, tak sloupce, musíte do menu dvakrát – nelze se spolehnout pouze na polohu kurzoru tak, jako je to v MS Excelu.

LibreOffice – Calc

V tabulkovém nástroji LibreOffice (známá alternativa MS Office, která je zdarma) je opět důležitá pozice kurzoru, resp. aktivní buňky a funguje na stejném principu, jako v MS Office – rozdíl je pouze v menu. Požadovanou funci najdete pod položkou Okno -> Ukotvit, opačně pak Okno -> Rozdělit.