Picasa – export a kvalita fotografií

Pokud používáte skvělý program Google Picasa pro správu fotek, může být trochu matoucí nastavení kvality fotografií při jejich exportu. Ten se provádí tlačítkem Export (ve spodní části obrazovky, pokud na něj najedete myší, objeví se text „Zkopírovat fotky z přihrádky do složky na pevném disku.“)

Nejprve pár slov k tomu, kdy vůbec export potřebujeme použít. Je to zejména při potřebě odeslání nebo tisku fotografií v takové podobě, do jaké jste je v Picase dostali různými úpravami (ořezy nebo aplikace filtrů). Picasa totiž na pevném disku zachovává původní soubory a informace o editaci jsou uloženy v metadatech a aplikují se vždy při prohlížení fotky (prohlížení v programu Picasa!).

Pokud tedy chcete fotky vytisknout upravené, je nutné použít tlačítko Export – a zde může dojít k malému zmatení, jakou nastavit kvalitu exportované fotografie. Vycházíme z toho, že pro tisk potřebujeme kvalitu co nejvyšší, proto dále popisujeme jen ty varianty, které k ní mohou vést. Jsou to volby:

Automatická (zachová původní kvalitu fotky)

Maximum (velmi velký soubor, zachovává jemné detaily)

Vlastní (a je možné ovlivnit jezdcem na stupnici 0 až 100, kdy 100 je nejvyšší kvalita)

Kterou z těchto tří možností ale použít? Provedli jsme pokus s fotografií, která měla původně 17 MB. Všechna tři nastavení vedla po exportu k souboru, který měl také 17 MB. Jakou to zde tedy děláme vědu? Není nakonec jedno, které nastavení zvolit?!

Provedli jsme další pokus na souboru, který jsme v Picase trochu ořízli (provedli tedy jeho editaci). Zde už byly výsledky naprosto rozdílné! Hodnoty byly následující:

Automatická = 14,4 MB

Vlastní při jezdci na 100 vytvořila 10,8 MB soubor

volba Maximum exportovala 5,8 MB soubor.

Je tedy zřejmé, že při exportu nějak editovaných fotografií za účelem tisku se vyplatí použít volbu „Automatická“ kvalita fotografie.

Poznámka na závěr: ani při detailním prohlížení všech tří různě velikých souborů na nich nebyl viditelný žádný rozdíl v kvalitě…