Co je ČVOP?

ČVOP znamená číslo výpovědi opouštěného poskytovatele. Používá se, pokud opouštíte svého operátora a chcete si přenést telefonní číslo k novému poskytovateli služeb. Toto číslo vám vždy vygeneruje stávající operátor, tedy ten, od kterého odcházíte. Novému operátorovi jej sdělíte a můžete pak používat své původní číslo za zcela nových podmínek u jiného poskytovatele.

Co je Cloud?

Cloud je česky mrak, oblaka. V IT to ale znamená, že vaše data nejsou uložena na disku vašeho počítače, ale jinde, „kdesi“ na internetu. Nejde o to, že by nešlo fyzicky určit, kde data jsou – nicméně to většinou nevíte a ani to není nutné.

Na diagramech počítačových sítí se většinou internet (ta část za firewallem, mimo vaši síť) označoval obláčkem – to proto, že tam venku je něco neurčitého resp. tak rozsáhlého, že to nelze blíže a smysluplněji zobrazit. Proto se později vžil termín Cloud. Nejznámější poskytovatelé cloudových služeb jsou Amazon, Google, Microsoft, DropBox a mnozí další.

Co je LTE a LTE-A?

Zkratka LTE znamená Long Term Evolution (dlouhodobá evoluce). To vám asi moc smysl nedává. Z praktického hlediska ovšem LTE znamená, že máte v mobilním zařízení dostupný rychlý internet poskytovaný právě prostřednictvím mobilní sítě. Rychlost stahování může být až 172,8 Mbps (mega bits per second).

Na LTE navazuje LTE-A, kde A znamená advanced, čili moderní, pokročilý, vylepšený. To v praxi znamená rychlejší, teoreticky až 300 Mb/s ve směru k uživateli, tj. rychlost stahování (download). Upload je omezen na 50 Mb/s. Je však relativně málo telefonů, které umějí LTE-A využívat – jedním z nich je například Samsung Galaxy S4.